Andree - Advokátní a insolvenční kancelář, s.r.o.

Mediace & Rozhodčí řízení

Zajišťujeme mimosoudní řešení sporů skrze mediace a poskytujeme právní podporu v rozhodčím řízení a alternativním řešení sporů.

Alternativní řešení sporů, které je vyhledáváno zejména pro svou diskrétnost, nízké náklady a rychlost.

Mediace (z latinského mediare = být uprostřed) je vedena zkušeným mediátorem, kterým je JUDr. Kamil Andree zapsaný mediátor, který složil zkoušky v první vlně v roce 2013 a patří k prvním zapsaným mediátorům. Mediační výcvik byl veden při České advokátní komoře zkušenými lektory včetně mezinárodního arbitra Patricka Van Leynseele, který je mimo jiné členem Bruselské advokátní komory a Advokátní komory New York.

Rozhodčí řízení je možno vést na základě rozhodčí doložky, kdy nejkvalitnější služby v tomto směru nabízí Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, který je jediný stálý rozhodčí soud pro majetkové spory v ČR s historií od roku 1949.

Možností volby rozhodce každé straně sporu zajišťuje objektivní a nestranné řízení a řešení sporu.